lek. med. Barbara Budzynowska

Lek. med. Barbara Budzynowska – specjalista patomorfolog (lekarz wykonujący badania histopatologiczne). Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Wiedzę i umiejętności pogłębiała jako starszy asystent w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Od 10 lat zajmuje się zawodowo wykonywaniem i interpretacją biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych pod kontrolą USG. Uczestnik konferencji naukowych dotyczących interpretowania badań biopsyjnych oraz diagnozowania tarczycy.

Swoją osobą reprezentuje najwyższy poziom wykonywania i oceny biopsji.

Doktor Budzynowska wykonuje również biopsje u dzieci (od 7 roku życia).

Pani doktor wykonuje biopsje cienkoigłowe:

  • tarczycy,
  • węzłów chłonnych,
  • ślinianek,
  • piersi,
  • guzków w zakresie głowy i szyi,
  • guzków tkanki podskórnej,
  • zgrubień w bliznach

CENNIK

Wykonanie biopsji cienkoigłowej wraz z analizą i wynikiem badania od 350,00 PLN

Data dodania: 3.09.2020